Roční plán ŠD 2017/2018 II.oddělení

Tématický plán pro rok 2017/2018
Školní družina – II. oddělení
Vychovatelka: Alena Obendorfer

Téma: Putování do pohádkových říší. Říše víly Jarněnky, Letněnky, Podzimky a Ziměnky.
Dodatek k ŠVP:
• Místo kde žijeme
• Lidé kolem nás
• Lidé a čas
• Rozmanitost přírody
• Člověk a jeho zdraví

ZÁŘÍ: Seznámení dětí s pohádkovými říšemi, které nás budou provázet po celý školní rok
CÍL: rozvoj vzájemné komunikace a vyjadřovacích schopností, seznámení se s pravidly v ŠD
AKTIVITY:
• seznamovací a sebepoznávací hry
• pohybem ke zdraví – bezpečná cesta do školy a domů
• vítání podzimu – origami
• Sv. Václav – seznámení se s historickou postavou českých dějin – četba legendy
• hygiena a stolování

ŘÍJEN: Barevné kouzlení v pohádkové říši víly Podzimky
CÍL: rozvoj tvořivého myšlení, zdokolování jemné motoriky skrz výtvarné činnosti
AKTIVITY:
• výroba podzimních dekorací
• komunikační kruh s hádankami
• pohybové hry – drakiáda
• četba o vílách a lesních tvorech
• Halloween – hudebně pohybové aktivity

LISTOPAD: Větrná kouzla pohádkové víly Podzimky
CÍL: důraz na toleranci a spolupráci mezi dětmi
AKTIVITY:
• pranostiky a rčení – svátek Sv. Martina
• četba na pokračování
• vycházky a sběr podzimních plodů
• vjemové hry – jak chutná podzim
• využití podzimních přírodnin ve výtvarných činnostech
PROSINEC: Poznávání pohádkové říše víly Ziměnky
CÍL: osvojování nových poznatků o adventu a tradicích
AKTIVITY:
• advetní tradice
• pranostiky k měsíci prosinec
• přijde k nám Mikuláš – čertovské odpoledne – hry a soutěžě
• výtvarné a pracovní činnosti na téma Za dveřmi je Ježíšek
• vánoční posezení u stromečku
LEDEN: Kouzelné sněhové vločky v pohádkové zemi víly Ziměnky
CÍL: rozvoj estetického cítění a osvojování si slušného chování a smyslu pro pořádek
AKTIVITY:
• procházky a krmení zvířátek
• zimní sporty v přírodě
• žijeme zdravě – vitamíny
• výroba sněhových vloček a výzdoba třídy
• zpívání pro radost

ÚNOR: Pohádkový příběh víly Ziměnky
CÍL: prohlubování pozitivního vztahu k přírodě
AKTIVITY:
• obrázkové čtení – dětské časopisy
• rozvoj rozumových schopností – hádanky, doplňovačky
• Masopust – význam, tradice, maškarní bál
• vycházky do přírody, pozorování ptáčků
• hudebně pohybové činnosti
BŘEZEN: Dešťové putování do pohádkové říše víly Jarněnky
CÍL: rozovj pozitivních emocí – uvědomování si radosti z vykonaných čiností a samostatnosti
AKTIVITY:
• kamarádka kniha – komunikační kruh, návštěva knihovny
• hudební aktivity, zpěv písní
• bezpečnost na kole
• výroba přání k MDŽ
• tradice Velikonoc
DUBEN: Duhové putování s vílou Jarněnkou
CÍL: rozvoj rétorických schopností, rozšiřování slovní zásoby, porozumění textu
AKTIVITY:
• komunikační kruh – jak vzniká duha
• hádanky, rébusy, doplňovačky
• malování jarního počasí
• třídíme odpoad
• pohybové hry v přírodě

KVĚTEN: Květinoví pomocníci víly Jarněnky
CÍL: prohlubování pozitivních vztahů mezi dětmi
AKTIVITY:
• svátky měsíce května a jejich význam
• výtvarné aktivity – přání ke Dni Matek
• zdravý životní styl – jídelníček
• hudebně pohybové hry
• sportování v přírodě
ČERVEN: Putování se slunečními paprsky do pohádkové země víly Letněnky
CÍL: získávání praktických zkušeností a dovedností v oblasti fair play
AKTIVITY:
• kolektivní hry a soutěže – dětský den
• pohádkové čtení
• malování na chodníky
• sluníčkový den
• slavnostní rozloučení se školním rokem

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené, Program, Školní družina. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.