Státní přijímací zkoušky 2017

Testování proběhne v roce 2017 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní testování bude realizováno ve dvou řádných termínech. Oba termíny testů budou probíhat ve dvou různých dnech: jeden den pro uchazeče o přijetí na šestiletá a osmiletá gymnázia a jiný den pro uchazeče o čtyřletá studia. První a druhý náhradní termín je určen pro všechny obory vzdělávání.

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:
První řádný termín – čtyřleté obory 12. dubna 2017
První řádný termín – šestileté a osmileté obory 18. dubna 2017
Druhý řádný termín – čtyřleté obory 19. dubna 2017
Druhý řádný termín – šestileté a osmileté obory 20. dubna 2017
První náhradní termín 11. květen 2017
Druhý náhradní termín 12. květen 2017

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se 2. 1. 2017 a 15. 1. 2017 konají talentové zkoušky a konzervatoří, kde se konají talentové zkoušky v termínech 15. 1. 2017 a 31. 1. 2017.

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Loňská struktura státních přijímacích zkoušek, měla následující podobu:

  • Testy budou z českého jazyka matematiky.
  • Obsah testů byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
  • Testy obsahovaly (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi). V matematice byl hodnocen i postup řešení.
  • U obou testů je časový limit 60 minut a maximální dosažitelný počet bodů je 50.
  • Uchazeči budou své odpovědi vyplňovat do záznamového archu.
  • Pro žáky s SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) může ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů. CERMAT nebudemodifikovat testy (např. větší, bezpatkové písmo).

příprava – Scio

Příspěvek byl publikován v rubrice 9. třída 2016/2017, Nezařazené, Výchovný poradce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.