Jídelníček


Naši milí strávníci, platbu za obědy na měsíc září je potřeba uhradit nejpozději do 28.8.2015. Oběd na první školní den je možné přihlásit v úterý 1.9. do 8:00 hod. Nejpozději k tomuto datu je nutné odevzdat přihlášku ke stravování.

V úterý 1.9.2015 budou obědy vydávány od 10:30 do 11:30 hod.

Přehled normativů
Strávníci do 6 let
Snídaně: 7 – 13 Kč
Přesnídávka: 6 – 9 Kč (7 Kč)
Oběd: 14 – 25 Kč (16 Kč)
Svačina: 6 – 9 Kč (7 Kč)
Večeře: 12 – 19 Kč
Celodenní: 45 –75 Kč
Na nápoje: 3 – 5 Kč

Strávníci 7-10 let (19 Kč)
normativ – oběd: 16 – 32 Kč
Strávníci 11-14 let (22 Kč)

normativ – oběd: 19 – 34 Kč

Strávníci 15 a více let (25 kč)

normativ – oběd: 20 – 37 Kč

 

Napsat komentář