Učitelé

Mgr. Weinzettlová Ivana – ředitelka školy – ČJ7, VkO7
konzultační hodiny: úterý 8:30 – 9:30
Mgr. Baloghová Dana – třídní 1. tř., ČJ1, M1, ČaJS1, HV1, VV1, TV1, ČaSP1, KvNJ8-9
konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:00
Mgr. Krejčíková Jitka – třídní 2. tř., ČJ2, M2, ČaJS2, VV2, TV2, ČaSP2, ČaSP5
konzultační hodiny: pondělí 12:30 – 13:15
Volmůtová Věra – třídní 3. tř.,  ČJ3; M3; ČaJS3, HV3, VV3, TV3, ČaSP3, EV3
konzultační hodiny: středa 12:30 – 13:30
Veverková Vlasta – třídní 4. tř., ČJ4, M4, ČaJS4, HV4, ČaSP4, EV4, HV5
konzultační hodiny: úterý 9:45 – 10:40
Mgr. Kudláčová Monika – třídní 5. tř., ČJ5, EV5, HV6, HV7, Z7, ČJ8, ČJ9
konzultační hodiny: úterý 13:30 – 14:30
Bc. Hrubá Jana – třídní 6. tř., ČJ6, Z6, D6, VkZ6, TV6, EV6, D7, VkZ7, TV7, D8, ČaSP8, D9
konzultační hodiny: středa 7:40 – 8:40
Mgr. Miloslava Holubová – třídní 7. tř., AJ3-9, EV7
konzultační hodiny: úterý 7:55 – 8:40
Mgr. Hrbková Vlasta – třídní 8. tř., M6, M8, M9, EV8
konzultační hodiny: úterý 9:45 – 10:30
Mgr. Dúcka Barbora – třídní 9. tř., F6, Př6, M7, F7, Př7, VV7, Př8, Ch9, Př9, VV8+9, EV9, IKT9
konzultační hodiny: úterý 13:30 – 14:30
Ziemnioková Irena – M5,  M6, ČaJS5, TV5, VkO6; ČaSP6, ČaSP7, TV8+9, F8, F9, VkO9
konzultační hodiny: středa 12:00 – 13:00

po dobu nemoci zastupuje Ing. Karel Procházka M5,  ČaJS5, TV5, ČaSP7, F8, F9, VkO9

Bc. Václavová Kateřina – VV4, IKT5, VV5, VV6, Z8, Z9
konzultační hodiny: pondělí 7:40 – 8:40
Mgr. Fictumová Miroslava – NJ8, CH8, NJ9
konzultační hodiny: středa 9:35 – 9:50
Kohoutová Kristýna  – TV8,9; SaPA8,9; VkO6; ČaSP6
konzultační hodiny:

Napsat komentář