Učitelé

Mgr. Weinzettlová Ivana – ředitelka školy –  ČJ9, TVd8-9
konzultační hodiny: úterý 12:30 – 13:15
Masarovičová Dagmar  – třídní přípravné tř.,
konzultační hodiny: středa 13:00 – 14:00
Volmůtová Věra – třídní 1. tř.,  ČJ1; M1; ČaJS1, HV1, VV1, TV1, ČaSP1, ČaSP2, ČaSP5
konzultační hodiny: středa 12:30 – 13:15
Mgr. Čverha Helena  – třídní 2. tř., ČJ2, M2, ČaJS2, HV2, VV2, TV2, HV4
konzultační hodiny: středa 13:30 – 14:30
Mgr. Baloghová Dana – třídní 3. tř., ČJ3, M3, ČaJS3, HV3, TV3, ČaSP3, EV3
konzultační hodiny: pátek 12:45 – 13:30
Mgr. Krejčíková Jitka – třídní 4. tř., ČJ4, M4, ČaJS4, TV4, EV4
konzultační hodiny: pondělí 12:45 – 13:30
Bc. Madejová Ludmila – třídní 5. tř., 2. pedagog 8. tř. (ČJ, M, F, NJ), ČaJS5, EV5, Z7, ČaSP7, Z8, Z9
konzultační hodiny: úterý 7:30 – 8:30
Bc. Čeháková Zuzana – třídní 6. tř., AJ3-9, EV6
konzultační hodiny: pátek 10:00 – 11:00
Mgr. Kudláčová Monika – třídní 7. tř., ČJ5, HV5, ČJ6, HV6, ČJ7, HV7, EV7
konzultační hodiny: úterý 13:30 – 14:30
Mgr. Hrubá Jana – třídní 8. tř., TV3 (plavecký výcvik), TV5, D6, VkZ6, D7, ČJ8, D8, TVh8-9, EV8, D9, SaPA8-9
konzultační hodiny: pondělí 12:30 – 13:30
Mgr. Fictumová Miroslava – třídní 9. tř., Př6, Z6, Př7, NJ8, Př8, CH8, NJ9, Př9, Ch9, EV9, KvNJ8-9
konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:00
Mgr. Hrbková Vlasta – M8, M9
konzultační hodiny: pondělí 7:30 – 8:15
Mgr. Hofmanová Alena– M5, M6, M7, F7, VkO7, F8, ČaSP8, F9, VkO9
konzultační hodiny: středa 12:30 – 13:30
Mgr. Dzurindáková Alina - VV4, ČaSP4, IKT5, VV5, F6, VkO6, VV6, TV6, ČaSP6, VkZ7, VV7, TV7, VV8, VV9, IKT9
konzultační hodiny: pátek 8:00 – 9:00

Napsat komentář