Archiv rubriky: Školská rada

Školská rada – výsledky voleb

Zájem o post zástupce zákonných zástupců ve školské radě projevily 4 kandidátky, pro které bylo v uplynulém týdnu možno hlasovat. Platné lístky odevzdalo 75 zákonných zástupců (za rodinu 1 lístek). Po sečtení všech hlasů na platných hlasovacích lístcích jsme došli … Celý příspěvek

Další galerie | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školská rada – výsledky voleb

Schválení výroční zprávy

Dne 12.10. se poprvé v tomto školním roce prezenčně setkala školská rada, aby v plném počtu schvalovala výroční zprávu za školní rok 2021/2022. Coby host byla pozvána i paní ředitelka Ing. Havlíčková. Výroční zpráva byla jednohlasně schválena. Dalším bodem programu … Celý příspěvek

Rubriky: Školská rada | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schválení výroční zprávy

Školská rada

Ke dni 1. 9. 2022 školská rada svou nadpoloviční většinou schválila změny ve školním řádě a mezipředmětové přesuny ŠVP v předmětu Informatika. Zápis z jednání školské rady je k dispozici ve škole.

Rubriky: Školská rada | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školská rada

Schválení doplnění školního řádu

Dne 26.1.2022 školská rada projednala a jednohlasně schválila doplnění školního řádu platné od 1.2.2022, doplnění rozšířilo spektrum návykových a omamných látek, které žáci nesmí do školy přinášet ani je v jejich prostorách užívat.

Rubriky: Informace, Školská rada | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schválení doplnění školního řádu

Jednání školské rady – 4.10. 2021

Dne 4.10. se poprvé v tomto školním roce sešla školská rada, aby v plném počtu schvalovala výroční zprávu. Tuto nám představila bývalá paní ředitelka, nyní zástupkyně pedagogického sboru, Mgr. Ivana Weinzettlová. Výroční zpráva byla jednohlasně schválena. Další jednání se vedlo … Celý příspěvek

Rubriky: Školská rada | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jednání školské rady – 4.10. 2021

Schválení změn ŠVP, volba zástupců pracovníků školy

Ke dni 30.8. 2021 byly školskou radou jednomyslně schváleny změny v ŠVP. Tyto se týkají zavedení nového předmětu Informatika (4. – 9. ročník),  zrušení předmětu Informační a komunikační technologie (5.,6., 9. ročník), zrušení předmětu Etická výchova (3. – 9. ročník) … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, Školská rada | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schválení změn ŠVP, volba zástupců pracovníků školy

Schválení výroční zprávy

Školská rada – schválení výroční zprávy za školní rok 2019/2020 Dne 20. října 2020 byla schválena výroční zpráva za školní rok 2019/2020.  Schvalování výroční zprávy se vzhledem k současné epidemiologické situaci neodehrálo při pravidelném setkání, ale prostřednictvím on line komunikace.

Rubriky: Školská rada | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schválení výroční zprávy

Schválení dodatku školního řádu

Dne 10. září 2020 byl jednohlasně všemi zástupkyněmi školské rady schválen dodatek školního řádu:  „Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách“. Dodatek se týká zahrnutí výuky distančním způsobem jako možnosti vzdělávání:“… pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního … Celý příspěvek

Rubriky: Školská rada | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schválení dodatku školního řádu

Volby zástupců rodičů do Školské rady

V minulých dvou týdnech se konaly volby zástupců rodičů do Školské rady. Z celé školy se jako kandidátky na tuto funkci přihlásily paní Andrea Hnatová, paní Jana Kobrová a paní Jana Sutrová. Po sečtení všech hlasů bylo zjištěno následující: paní … Celý příspěvek

Rubriky: Školská rada | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volby zástupců rodičů do Školské rady

Školská rada 2. 10. 2019

ŠKOLSKÁ RADA – schválení výroční zprávy, volba nového předsedy Dne 2. října 2019 se od 17 hodin konala schůze školské rady. Na programu byla volba nového předsedy a schválení výroční zprávy. Na schůzi bylo přítomno všech 6 členů a Mgr. … Celý příspěvek

Rubriky: Školská rada | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školská rada 2. 10. 2019