INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ – REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Dokument je přístupný pod odkazem zde.

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

Provozní doba o prázdninách

Každé pondělí od 9:00 do 10:00 hod. 

Pomůcky pro školní rok 2021/2022 naleznete do 31.7. na stránkách vpravo v rubrice příslušné třídy.

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

Nabídka povinně volitelného předmětu

Žáky 8. a 9. třídy si budou moci ve školním roce 2021/2022 vybrat jeden z následujících volitených předmětů :

  • Konverzace v německém jazyce
  • Finanční gramotnost
Rubriky: 8. třída, 9. třída, Informace | Komentáře nejsou povoleny

Elektronická verze žákovské knížky

Vážení rodiče a žáci, od 1.9.2021 naše škola přechází od 2. ročníku pouze na elektronickou verzi žákovské knížky. Celý příspěvek

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

Výlet 7. třídy

This gallery contains 1 photo.

V pondělí 28.6. se žáci 7. třídy vypravili do Chebu. Příjemnou procházkou se vydali podél Ohře až k přehradě Skalka a pokračovali lesem směrem na Komorní hůrku. V pravé poledne pak zakotvili v areálu TJ MG Cheb, z.s., aby zde … Celý příspěvek

Další galerie | Komentáře nejsou povoleny

Obědy do škol pro školní rok 2021/2022

INFORMACE O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO PROJEKTU OBĚDY DO ŠKOL

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s krajskými úřady a Magistrátem hl. města Prahy nabízí pomoc rodičům, kteří pobírají dávku hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních.

Podmínky pro získání a udržení podpory:

• dítě ve věku 3–15 let

• dítě patří do okruhu společně posuzovaných osob s nárokem na příspěvek na živobytí

• školka/škola, kterou dítě navštěvuje, je zapojena do projektu

• dítě musí poskytnutou stravu konzumovat přímo v jídelně školky/školy, v případě absence je nutné dítě omluvit a obědy odhlásit

Jak získat podporu:

• zákonný zástupce dítěte podepíše na ÚP ČR Potvrzení o zapojení do projektu

• zákonný zástupce dítěte přihlásí dítě ke školnímu stravování (formulář lze získat v MŠ/ZŠ či v zařízení školního stravování)

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání

Č.j. ZŠ/O/073/2021                                                    V Dolním Žandově dne 31.5.2021                                                             

              Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání

Základní škole a mateřské škole Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace            od školního roku 2021/2022

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov, okres Cheb, příspěvková organizace (dále jen „mateřská škola“), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona Celý příspěvek

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

Konečně tělocvik, hurá!

This gallery contains 1 photo.

Poprvé v tomto školním roce se třeťáci podívali do tělocvičny. Bazény jsou prozatím zavřené, proto i my budeme chodit opět cvičit. Po tak dlouhé době jsme si chtěli vyzkoušet úplně všechno, co už umíme. Dvouhodinovku TV jsme tedy vyplnili zábavnými … Celý příspěvek

Další galerie | Komentáře nejsou povoleny

Badatelské činnosti

semena2Letošní rok nám s sebou přináší velká tajemství přírody, která máme v předmětu Člověk a jeho svět chuť prozkoumávat. Naposledy jsme se při seznamování se s rostlinnou říší dostali k otázce, jak je vůbec možné, že se ze semen dá vyrobit olej. Na začátku pokusu jsme se při krátkém brainstormingu pokusili přijít na to, jak olej se semen získat. Za pomoci jednoduchých pokusů s různými druhy semen jsme si pak ověřili, že to rozhodně lze a ne úplně těžko. Děti bádání baví, vypracovaly si svůj badatelský list a rovnou se rozhodly, nad kterým zajímavých problémem se sejdeme příště.

fota

Rubriky: 4. třída | Komentáře nejsou povoleny

Čtenářské dílny

strom2„Ať je tlustá nebo tenká, knížka je dům pro písmenka…“ To už ve třetí třídě dobře víme. A také si pravidelně připomínáme, jak zábavné je do domečků pro písmenka nahlížet. Hodiny čtení si zpestřujeme čtenářskými dílnami, při kterých čteme texty čítankové, své knihy nebo různé vybrané příběhy, které se nám právě hodí. Žáci si následně píší zápisky do čtenářského deníku, vyplňují čtecí karty a lepí si další lístky do svých knižních stromů, které už se některým pěkně zelenají.

fota

Rubriky: 4. třída | Komentáře nejsou povoleny