Provozní doba o prázdninách

Každé pondělí od 9:00 do 10:00 hod. (kromě 6.7.2020).

Rubriky: Informace | Napsat komentář

Seznam pomůcek do 3. třídy

Vážení rodiče, seznam pomůcek se shoduje s tím, který jste obdrželi přes EŽK. Pomůcky na AJ budou doplněny později. Celý příspěvek

Rubriky: 2. třída | Komentáře nejsou povoleny

Seznam pomůcek do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Do aktovky:

2 x sešit č. 511 s pomocnou linkou (obalený)

2 x sešit č. 512 Celý příspěvek

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

Prosba o pomoc při stěhování

Milí tatínkové, strejdové, bývalí žáci a další příznivci školy, prosíme Vás o pomoc při stěhování nábytku kvůli rekonstrukci školy – výměna lina. Vy, kteří jste ochotní pomoci, domluvte se s paní Strakovou nebo Kortanovou či volejte na tel. č. 731 452 181, 354 693 581. Děkujeme :)

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

Přihlášky ke stravování na šk. rok 2020-21 a přeplatky stravného

Pokud máte zájem o vrácení přeplatku stravného, informujte vedoucí školní jídelny paní Kaválkovou na tel.č. 354 693 448 v pracovní dny od 8:00 do 10:00 hod.

Jinak budou přeplatky převedeny jako záloha na stravné do  dalšího školního roku.

Přihlášky ke stravování odevzdejte nejpozději v den vydávání vysvědčení Celý příspěvek

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

Vydávání vysvědčení – úterý 30.6.2020

Vysvědčení bude vydáno v úterý 30.6. dle harmonogramu.

Žáci, kteří do školy v květnu a červnu nechodili, musí před vstupem do školy odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem(k dispozici v místních prodejnách, u vstupu do školy a ke stažení na webu školy – příspěvek ze dne 7.5.2020).

Z organizačních důvodů budou obědy vydány pouze dětem, které se účastní odpoledního klubu dne 30.6. Ostatní žáci budou z obědů odhlášeni.

harmonogram příchodů žáků:

přípravná třída – hlavní vchod 7:30 hod.

1. třída – hlavní vchod 7:45 hod. Celý příspěvek

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

Obědy do škol zdarma pro školní rok 2020/2021

Základní škola a mateřská škola Dolní Žandov je i pro školní rok 2020/2021 zařazena do projektu Obědy dětem.

Rodiče, kteří pobírají dávky hmotné nouze (v měsíci květnu nebo červnu 2020) zažádat o zařazení svého dítěte do projektu Obědy do škol ve školním roce 2020/2021:

  • zájemce (zákonný zástupce) podepíše na ÚP ČR Potvrzení o zapojení do  programu potravinové a materiální pomoci
  • rodič navštíví školu, kde podepíše souhlas se zapojením dítěte do stravování (formulář lze získat v MŠ/ZŠ či zařízení školního stravování).

Podmínky pro získání podpory (poskytování obědů zdarma):

  • dítě ve věku 3 – 15 let
  • dítě musí poskytnutou stravu konzumovat přímo v jídelně školky/školy; nepřítomnost dítěte ve škole musí být řádně omluvena a po dobu nepřítomnosti jídlo odhlášeno.

 

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

Vzdělávací aktivity pro žáky 2. stupně

V období od 8. do 30. června 2020 mohou žáci 2. stupně využívat konzultací.

Žáci si mohou volit jednotlivé konzultační dny (dostaví se na celý blok konzultací v daném dni).

Rozvrh konzultací naleznete na stránkách školy v sekci rozvrhy.

Ve dnech, kdy se žák účasní konzultací, se může stravovat ve školní jídelně. Rodiče, pokud máte zájem o stravování svých děti, přihlaste je na zvolené dny telefonicky (354 693 448) nebo mailem (jidelna@zsdolnizandov.cz) vedoucí školní jídelny do středy 3.6.2020.

Žák je povinen před prvním vstupem do školy odevzdat čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem (k dispozici v místních prodejnách, u vstupu do školy a ke stažení na webu školy – příspěvek za dne 7.5.2020). Celý příspěvek

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

Platby za ŠD a MŠ

školní družina – provoz ukončen, poplatky neplaťte, s vyúčtováním budete seznámeni (případný přeplatek bude zaslán); činnost nahradí od 25.5. školní skupiny, které nejsou zpoplatněny

mateřská škola – MŠ je od 25.5. otevřena, úplatu za MŠ hradí všechny děti přihlášené ve šk. roce 2019/2020 (březen 170 Kč, duben 0 Kč, květen 100 Kč, červen 370 Kč, červenec 370 Kč)

 

Rubriky: Informace, | Komentáře nejsou povoleny

Informace o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit

  • žáci 1. stupně, přípravné třídy a děti MŠ od 25.5.2020

(V květnu ani červnu nebude díky vládním opatřením svážet žáky z okolních obcí obecní autobus.) 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy ZŠ i MŠ (telefonicky nebo mailem zsdolnizandov@seznam.cz, zároveň uveďte zájem o stravování ve školní jídelně a odpolední klub=“družinu“) do 18.5.2020

Celý příspěvek

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny