Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

Zápis do MŠ proběhne od 11. – 14. května 2021

bez přítomnosti dětí.

Podání žádosti je možné

 • datovou schránkou
 • emailem s elektronickým podpisem
 • poštou
 • osobním podáním v MŠ v úterý 11.května od 16,00- 17,00 Celý příspěvek
Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

Prezenční výuka žáků II. stupně

V Karlovarském kraji se od 3. května vrátí do lavic žáci 2. stupňů základních škol.

V týdnu 3.5.- 7.5. nastoupí k prezenčnní výuce na naší škole žáci 6. a 7. třídy.

Učit se budou v rotační výuce.

Školní jídelna: Žáky, kteří v době své prezenční výuky nebudou navštěvovat jídelnu, prosím ze stravování s dostatečným předstihem odhlaste.

 

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

Přijímací zkoušky na SŠ

Při přijímacích zkouškách na SŠ v termínu 3. a 4.5.

a) uchazeč nesmí mít příznaky onemocnění

b) uchazeč musí doložit:

 • negativní výsledek testu na covid provedeného v posledních sedmi dnech před konáním zkoušky

Pokud máte zájem, testování deváťáků u nás ve škole proběhne v pátek 30.4. v 7:45 hodO výsledku testu vám vystavíme potvrzení.

 • nebo doklad o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
 • nebo certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní
Rubriky: 9. třída, Informace | Komentáře nejsou povoleny

Dubnové třídní schůzky se nekonají

Dubnové třídní schůzky se nekonají. Rodiče,  pokud potřebujete aktuální informace, obraťte se na konkrétního vyučujícího (nejlépe mailem).

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

Mateřská škola

Od 26. 4. jsou MŠ v Karlovarském kraji otevřeny pro všechny děti, od tohoto data již není povinné testování dětí v MŠ.

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

Web k testování ve školách

K problematice testování ve školách byl zřízen web. Web má adresu https://testovani.edu.cz/ a naleznete na něm také sekci nejčastějších dotazů – viz https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy. Tato sekce je neustále doplňována o odpovědi na otázky, které ze škol či od rodičovské veřejnosti MŠMT dostává.

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

Informace k návratu žáků do škol od pondělí 12.4.2021

Škola má povinnost testovat žáky ZŠ a děti MŠ dvakrát týdně Ag testy. Testování bude probíhat pod dohledem třídního učitele nebo vedení školy. U samoodběru  testovacího vzorku může být přítomen zákonný zástupce.

Testování se netýká dětí, žáků a pedagogických pracovníků, kteří prodělali onemocnění Covid-19 během předchozích 90 dnů. Tuto skutečnost je nutno doložit písemně.

Školní jídelna: Žáky, kteří v době své prezenční výuky nebudou navštěvovat jídelnu, prosím ze stravování s dostatečným předstihem odhlaste.

Žáci z okolních obcí mohou k dopravě do školy využít obecní autobus.

V PONDĚLÍ 12. 4. 2021 NASTOUPÍ:

 • do MŠ nastoupí pouze předškoláci – děti chodí pravidelně každý týden (bez rotace) – bez ROUŠEK
 • dětem vybraných profesí ve věku od 2 do 5 let je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v MŠ (profese jsou uvedeny v závěru příspěvku)                                              Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
 • přípravná třída – každý týden (bez rotace) – s RESPIRÁTOREM nebo CHIRURGICKOU ROUŠKOU
 • 1. stupeň: žáci 1., 4. a 5. třídy (střídání po týdnu = rotace) s RESPIRÁTOREM nebo CHIRURGICKOU ROUŠKOU
 • pro žáky přípravky a 1. třídy  je v provozu školní družina; žáci využívající ranní družinu budou testováni zde
 • dětem vybraných profesí, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.                Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

V PONDĚLÍ 19. 4. 2021 NASTOUPÍ:

 • 1. stupeň: žáci 2. a 3. třídy (střídání po týdnu = rotace)  s RESPIRÁTOREM nebo CHIRURGICKOU ROUŠKOU
 • pro žáky přípravky, 2. a 3. třídy je v provozu školní družina,  žáci využívající ranní družinu budou testováni zde

Vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

 

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

Prezenční výuka nebude umožněna žákům ZŠ a dětem MŠ, kteří vykazují známky nebo uvádí, že pociťují:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy
Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŚ

Vážení rodiče,

Zápis do 1. ročníku proběhne od 13. – 20. dubna 2021

bez přítomnosti dětí.

Podání žádosti je možné

 • datovou schránkou
 • emailem s elektronickým podpisem
 • poštou
 • osobním podáním v ředitelně školy dne úterý 13.dubna od 16,00- 17,00 Celý příspěvek
Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

 • dětí v mateřské škole
 • dětí v přípravné třídě
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Ošetřovné: informace pro rodiče o ošetřovném  zde

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povoleny