3. třída

DEN 1.h. 2.h. 3.h. 4.h 5.h 6.h
Pondělí EV M AJ ČJ ČaJS
Úterý ČJ M ČJ TV HV
Středa ČJ M AJ ČJ ČaJS
Čtvrtek ČJ M ČaJS TV ČaSP
Pátek ČJ M AJ ČJ VV

Rozvrh aktualizovaný pro školní rok 2018/2019. Do 31. 8. může dojít k drobným změnám.

Napsat komentář