1. třída

DEN 1.h. 2.h. 3.h. 4.h
Pondělí ČJL ČJL M ČaSP
Úterý ČJL M ČaJS TV
Středa ČJL ČJL M HV
Čtvrtek ČJL ČJL M VV
Pátek ČJL M ČaJS TV

Napsat komentář