5.třída

DEN 1.h. 2.h. 3.h. 4.h 5.h 6.h
Pondělí EV M ČJ VV VV
Úterý ČJ M AJ ČaJS ČJ  TV
Středa ČJ M ČaJS AJ IKT
Čtvrtek AJ M ČJ ČJ TV
Pátek M ČJ ČaJS HV ČaSP

Rozvrh aktualizovaný pro školní rok 2018/2019.

Napsat komentář