4. třída

DEN 1.h. 2.h. 3.h. 4.h 5.h              6.h
Pondělí EV AJ M ČJ ČaJS
Úterý ČJ M TV TV
Středa M AJ ČJ ČJ ČaJS
Čtvrtek ČJ M ČJ AJ ČaSP
Pátek AJ M ČJ VV VV

V rámci TV proběhne ve 4. ročníku výuka plavání. Podrobné informace o průběhu výuky plavání oznámíme na webu školy + písemnou informaci obdrží každý žák.

Rozvrh aktualizovaný pro školní rok 2018/2019. Do 31. 8. může dojít k drobným změnám.

Napsat komentář