4. třída

DEN 1.h. 2.h. 3.h. 4.h 5.h              6.h
Pondělí EV M ČaJS ČJ AJ
Úterý M ČJ TV TV HV
Středa AJ ČaJS M ČJ ČJ
Čtvrtek M ČJ AJ VV VV
Pátek ČJ M ČJ ČaJS ČaSP

Pozn.: Termín a podrobné informace o průběhu výuky plavání oznámíme na webu školy + písemnou informaci obdrží každý žák. Výuka bude zahájena v prvním nebo druhém pololetí.

Napsat komentář