Školská rada 13. 9. 2023

Jednání se účastnili tito zástupci:
• zástupce obce: Ing. Eliška Stránská, Ivona Kohoutová
• zástupci rodičů: Alena Nociarová, Andrea Hnatová
• zástupci pracovníků školy: Mgr. Ivana Weinzettlová, Mgr. Dana Baloghová

• hosté: Ing. Věra Havlíčková (ředitelka školy), Mgr. Vlasta Hrbková (zástupkyně ředitelky školy), Veronika Dvořáková Pěkná (vedoucí školní jídelny), Stanislav Kilian (místostarosta)

PROGRAM:
1) Schválení změn ve školním řádu


ad 1/ Seznámení se změnami ve školním řádě
• změny ve formulaci bodu „ověření znalostí žáka při vyšší absenci než je 20 %“, učitel ověří znalosti před třídou a hodnotit bude známkou s vahou nejvyšší (tedy 3)
hlasování: PRO – 5, PROTI – 0, ZDRŽELO SE – 0
• změna školního řádu byla tedy nadpoloviční většinou schválena

2) Školní jídelna

ad 1/ Seznámení s aktuálním stavem školní kuchyně – Ing. Stránská

• členky školské rady a hosté byli seznámeni s aktuálním stavem školní kuchyně – dle BOZP je kuchyně aktuálně bez závad, zřizovatel řeší otázku stavu kuchyně od ledna 2023, kdy se o havarijním stavu dozvěděl, na rekonstrukci kuchyně byl podán projekt za cca 13 milionů Kč – výsledky doposud nejsou známy

• vedoucí kuchyně, paní Veronika Dvořáková Pěkná, uvedla, že aktuálně jsou kuchařky schopny vařit, ale je třeba dokoupit některé spotřebiče

• Ing. Stránská uvedla, že pokud projekt na rekonstrukci nebude úspěšný a nebude možno využít dotace, musí se k otázce rekonstrukce školní kuchyně vyjádřit zastupitelstvo v rámci možností obecního rozpočtu

• Mgr. Weinzettlová uvedla, že již ze své pozice ŘŠ dříve upozorňovala na havarijní stav školní kuchyně

• Ing. Stránská uvedla, že za 10 uplynulých let obec do školy investovala cca 47 milionů a 20 milionů na provoz, kdežto z RUD získala obec do rozpočtu cca 17,5 milionu, obec se investicím do školy nebrání a je jim nakloněna, vše se musí uvádět do rozpočtu školy na další rok, jen je třeba si zažádat


3) Diskuse

ad 1/ Edupage

  • Zástupce rodičů, paní Nociarová, vznesla dotaz, zda se školní aplikace budou pravidelně měnit
  • Vedení školy uvedlo, že loňská změna nebyla záměrem školy, nýbrž poskytovatelem SW Škola online, u Edupage plánuje škola zůstat, je finančně i uživatelsky výhodnější, bylo uspořádáno školení pro rodiče a individuální problémy mohou přijít rodiče vyřešit do školy

ad 2/ zájmové kroužky

  • zástupce rodičů, paní Nociarová, vznesla dotaz k zájmovým kroužkům – proč je nutné vedení pod DDM, proč jsou kroužky nyní hrazené 100 Kč na školní rok, když ty samé kroužky dříve škola poskytovala zdarma
  • vedení školy zástupce rodičů upozornilo na legislativní postupy ve vedení zájmové činnosti, škola je zaměřena na činnost vzdělávací, na činnost zájmovou se tedy neorientuje, učitelé budou pracovat pod záštitou DDM Mariánské Lázně na dohodu, 100 Kč je administrativní poplatek, žáci i lektoři kroužků jsou řádně pojištěni a vše odpovídá požadavkům ČŠI
  • Ing. Stránská upozornila, že ZO musí schválit pronájem třetí osobě – DDM na realizaci své činnosti v prostorách naší školy

Příspěvek byl publikován v rubrice Školská rada. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.