Projektový den na téma „Zdraví“

V úterý 7. 5. absolvovali druháci a třeťáci v rámci projektu OP JAK projektový den na téma „Zdraví – prevence a řešení úrazů.“ První dvě hodiny byly pojaty jako čtenářské dílny, kde se žáci ve smíšených skupinách seznámili s Tondou – klukem, který je provedl svým obyčejným dnem plným neobyčejných zážitků, které mohly vést k velké spoustě úrazů a nepříjemností. Žáci pracovali s texty, plnili úkoly zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti i primární prevence úrazů. Seznámili se s nejčastějšími z nich, s nimiž se mohou v běžném životě (zejména v jarním a letním období) setkávat. Po velké přestávce k nám na besedu zavítala paní Jiřina Sikorská, zdravotní sestra toho času sloužící na Dialyzačním středisku Fresenius Medical Care v Mariánských Lázních. Žákům přiblížila rizika nejběžnějších úrazů – naraženiny, zlomeniny, popáleniny, opařeniny, promluvila také o nebezpečí bodnutí hmyzem, úpalu a úžehu a také o dušení vdechnutým jídlem nebo jiným předmětem. Žákům radila, jak se chovat v situacích, kdy jsou svědky úrazů, jak nejlépe pomoci i s ohledem na vlastní bezpečnost, zopakovala důležitá telefonní čísla a mechanismus volání záchranných služeb. Děti se na ni obracely se svými dotazy a v závěru besedy došlo také na praktické ukázky ošetření nejběžnějších zranění, což si s radostí všichni vyzkoušeli. V další hodině jsme se za pomoci interaktivního panelu opět vrátili k Tondovi a jeho příběhu. Díky získaným znalostem i dovednostem jsme už dovedli Tondovi poradit, jak měl jednotlivé situace svého běžného dne řešit s ohledem na své zdraví a bezpečnost. Poslední hodinu už strávila každá třída sama. Probíhaly reflexe uplynulého dne a dotkli jsme se aktuálního tématu, které nám přinesou teplé dny a prázdniny – zásad bezpečného pohybu ve vodě a nebezpečí tonutí. Věřím, že tento den byl pro nás všechny přínosný a odnesli jsme si s z něj zejména to, že pomoci může a umí každý. Paní Sikorské moc děkuji za čas, který žákům věnovala.

Fota z projektového dne: https://www.rajce.idnes.cz/zsmsdolnizandov/album/zdravoveda-2-a-3-tr

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. třída, 3. třída, OP JAK. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.