Zápis z jednání školské rady ze dne 19. 11. 2014

Přítomni:
Mgr. Hylmarová Daniela
Poláková Markéta
Vojtaššáková Lucie
Ing. Stránská Eliška
Mašková Jana
Kohoutová Ivona

Hosté:
Mgr. Weinzettlová Ivana
Hadariová Lenka

Program :

1. Schválení výroční zprávy za rok 2013/2014
2. Změny ve složení školské rady
3. Změny v ŠVP pro rok 2014/2015
4. Diskuse

ad 1/ Schválení výroční zprávy:
Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 byla schválena všemi přítomnými jednomyslně.

ad 2/ Změny ve složení školské rady:
Od listopadu zasedá školská rada v tomto složení :
Zástupci ped. pracovníků : Mgr. Daniela Hylmarová, Markéta Poláková
Zástupci rodičů a zákonných zástupců : Jana Mašková, Lucie Vojtaššáková
Zástupci jmenovaní zřizovatelem : Ing. Eliška Stránská, Ivona Kohoutová

ad3/ Změny v ŠVP
Pro školní rok 2014/2015 došlo ke změně v ŠVP. Jednalo se o změny v počtu hodin některých vyučovacích předmětů (cizí jazyk, hudební výchova). Celkový učební plán byl dodržen.
Změny byly schváleny všemi přítomnými jednomyslně.

ad4/ Diskuse
Školní jídelna – kladně hodnoceno zařazení nových jídel do jídelníčku
Byl podán návrh na ŠJ – možnost volby jednoho ze dvou navrhovaných jídel vždy ke konci měsíce.

V Dolním Žandově dne 25.11.2014

Zapsala: M. Poláková

Příspěvek byl publikován v rubrice Školská rada. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.