Informace k návratu žáků do škol od pondělí 12.4.2021

Škola má povinnost testovat žáky ZŠ a děti MŠ dvakrát týdně Ag testy. Testování bude probíhat pod dohledem třídního učitele nebo vedení školy. U samoodběru  testovacího vzorku může být přítomen zákonný zástupce.

Testování se netýká dětí, žáků a pedagogických pracovníků, kteří prodělali onemocnění Covid-19 během předchozích 90 dnů. Tuto skutečnost je nutno doložit písemně.

Školní jídelna: Žáky, kteří v době své prezenční výuky nebudou navštěvovat jídelnu, prosím ze stravování s dostatečným předstihem odhlaste.

Žáci z okolních obcí mohou k dopravě do školy využít obecní autobus.

V PONDĚLÍ 12. 4. 2021 NASTOUPÍ:

 • do MŠ nastoupí pouze předškoláci – děti chodí pravidelně každý týden (bez rotace) – bez ROUŠEK
 • dětem vybraných profesí ve věku od 2 do 5 let je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v MŠ (profese jsou uvedeny v závěru příspěvku)                                              Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
 • přípravná třída – každý týden (bez rotace) – s RESPIRÁTOREM nebo CHIRURGICKOU ROUŠKOU
 • 1. stupeň: žáci 1., 4. a 5. třídy (střídání po týdnu = rotace) s RESPIRÁTOREM nebo CHIRURGICKOU ROUŠKOU
 • pro žáky přípravky a 1. třídy  je v provozu školní družina; žáci využívající ranní družinu budou testováni zde
 • dětem vybraných profesí, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.                Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

V PONDĚLÍ 19. 4. 2021 NASTOUPÍ:

 • 1. stupeň: žáci 2. a 3. třídy (střídání po týdnu = rotace)  s RESPIRÁTOREM nebo CHIRURGICKOU ROUŠKOU
 • pro žáky přípravky, 2. a 3. třídy je v provozu školní družina,  žáci využívající ranní družinu budou testováni zde

Vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace, Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.