Schválení změn ŠVP, volba zástupců pracovníků školy

Ke dni 30.8. 2021 byly školskou radou jednomyslně schváleny změny v ŠVP. Tyto se týkají zavedení nového předmětu Informatika (4. – 9. ročník),  zrušení předmětu Informační a komunikační technologie (5.,6., 9. ročník), zrušení předmětu Etická výchova (3. – 9. ročník) a zařazení základních témat do předmětu výchova k občanství. Posíleny také byly hodinové dotace v předmětech ČJL a M, v dalších předmětech byly hodinové dotace pozměněny. Nabídka povinně volitelných předmětů byla rozšířena o předmět Finanční gramotnost.

Dále si školská rada dovoluje informovat o volbách zástupců z řad pracovníků školy – po uplynutí dvouletého mandátu již nechtěla ve funkci setrvat Mgr. Helena Čverha, které tímto jménem školské rady děkuji za dosavadní spolupráci. Z proběhnuvší volby vzešla jako nová zástupkyně Mgr. Ivana Weinzettlová.

Za školskou radu

Mgr. Dana Baloghová, předsedkyně ŠR

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené, Školská rada. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.