Projekt Nautilus

O projektu

Projekt nabízí žákům základních a středních škol a jejich učitelům připravený systém kurzů a přípravných materiálů pro žáky a metodických materiálů pro pedagogy, které směřují k rozvoji dovednosti učit se (kompetence k učení).

V čem spočívá přínos projektu?

Dovednost žáka učit se patří k nejdůležitějším faktorům, které ovlivňují jeho úspěšnost ve škole. Nezvládnutí studijních dovedností žáka demotivuje ve vztahu ke škole i učení celkově. Přesto mnoha žákům často chybějí i základní dovednosti, které jim efektivní učení umožní.

Projekt proto nabízí propracovaný systém, v němž  mohou žáci svou kompetenci k učení systematicky rozvíjet. Jednotlivé aktivity jsou přizpůsobeny věkovým kategoriím, pro které jsou určeny (2. stupeň základní školy a střední škola). Práci s výukovými materiály mají učitelům usnadnit pro ně připravené vzdělávací aktivity a metodické materiály zaměřené na efektivní využití jednotlivých výstupů ve výuce.
Co konkrétně nabízíme?

Pro žáky ZŠ (6. – 9. ročník) a žáky SŠ (1. – 4. ročník) připravujeme e-learningové kurzy a pracovní sešity, které jim umožní si v rámci výuky osvojovat podstatné znalosti, dovednosti a další prvky užitečné pro úspěšné učení.

Pro učitele jsou připraveny praktické jednodenní a dvoudenní workshopy i e-learningové kurzy, které je uvádí do problematiky rozvoje kompetence k učení a umožňují kvalifikovaně pracovat s výstupy pro žáky. Pro učitele bude k dispozici metodická podpora obsahující také konkrétní tipy pro praxi.

Výstupy projektu jsou školám poskytovány BEZPLATNĚ. Mají modulární charakter: každá  škola si vybírá z nabídky projektu podle svého zájmu o nabízené výstupy.

stránky projektu

Příspěvek byl publikován v rubrice Projekt Nautilus - Scio. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.